Wat is XHTML?

XHTML of Extensible Hypertext Markup Language is een gestandardiseerde taal die gebruikt wordt voor de opmaak van webpagina's in browsers, vergelijkbaar met HTML.

XHTML is een herformulering van HTML 4.0, maar strenger en sterker gestructureerd om de toegankelijkheid en snelheid te bevorderen. XHTML werkt bovendien beter op andere toestellen, zoals bijvoorbeeld mobiele telefoons.

De bedoeling is om op de duur HTML door XHTML te vervangen.