Wat is een URL?

Een URL of Uniform Resource Locator geeft aan waar een document zich bevindt op het internet. Het is dus het uniek adres van een pagina op het web. Elke URL verwijst eenduidig naar één pagina. Om een bepaalde webpagina te bezoeken, dient de URL ingegeven te worden in de adresbalk van een webbrowser.

De URL of het adres van de website van SiteOptimo is https://www.siteoptimo.com/