Wat is MVC?

MVC of Model View Controller is een patroon dat het ontwerp van complexe toepassingen opdeelt in drie eenheden met verschillende verantwoordelijkheden: datamodel (model), datapresentatie (view) en applicatielogica (controller). Het scheiden van deze verantwoordelijkheden bevordert de leesbaarheid en herbruikbaarheid van de code. Bovendien kan bij het ontwikkelen gemakkelijker gefocust worden op bepaalde functionaliteit: alles in verband met de weergave hoort in de 'view', de invoerlogica hoort in de 'controller' en de 'businesslogica' hoort in de 'model'.