Wat is HTML?

HTML of Hyper Text Markup Language is de gestandaardiseerde taal die gebruikt wordt voor de opmaak van webpagina's in browsers. Deze opmaaktaal bestaat uit een aantal tags die aangeven hoe de tekst moet geïnterpreteerd worden, bijvoorbeeld als lijst. Doorheen de jaren is het aantal verschillende tags die HTML gebruikt, enorm toegenomen. Het World Wide Web Consortium (W3C) heeft aanbevelingen opgesteld over welke tags geldig zijn en hoe ze ondubbelzinnig moeten geïnterpreteerd worden.

HTML 4.01 is de laatste, geaccepteerde aanbeveling. XHTML is een bewerking van HTML 4.01 voor XML en is dynamischer. Sinds 2004 wordt gewerkt aan de toekomstige versie, HTML 5.