Wat is een captcha?

Een captcha of Completely Automated Public Turing-test to tell Computers and Humans Apart is een test die gebruikt wordt bij de verwerking van gegevens om zeker
te zijn van een menselijke gebruiker. Dankzij een captcha wordt voorkomen dat spammers
een geautomatiseerd bericht nalaten.

Vaak wordt aan de gebruiker gevraagd een aantal tekens van een vervormde of onduidelijke afbeelding op het scherm over te typen of een eenvoudige rekensom te maken.