Wireframing

Een blauwdruk voor elke belangrijke pagina van je website of app

Elke websitepagina heeft een doel

Een websitepagina zonder doel is een overbodige pagina. Aan de hand van het doel van de pagina, maken we een paginablauwdruk die exact de gebruiker richting het doel leidt.

Deze blauwdrukken zijn het structurele plan van de pagina en zijn een leidraad voor designers en programmeurs die vervolgens hiermee aan de slag gaan.

Wireframes

Responsive

We maken onze wireframes responsive gezien mobiel verkeer ongeveer de helft van alle bezoekers inneemt.

Navigatiestructuur

We bepalen hoe de navigatie opgebouwd wordt om op een efficiënte manier doorheen de website te navigeren.

Elke belangrijke pagina

Belangrijke pagina's of paginatypes worden uitgewerkt, want net hier maak je het verschil.

Interactieve mock-up

We maken wireframes tot in zekere mate interactief. Zo kan je niet alleen kijken, maar ook voelen hoe je doorheen de structuur klikt.

Testen van wireframes?

Idealiter worden je wireframes getest door je doelgroep. Zo kan er bijgestuurd worden aan de hand van feiten. Gezien onze wireframes al interactief opgebouwd worden, kan je snel goede feedback verzamelen.

10 jaar ervaring

We zijn niet aan ons proefstuk toe op vlak van wireframing. We werken al 10 jaar voor tal van klanten en sectoren en weten inmiddels wat er duurzaam werkt en wat niet.

Waarom SiteOptimo anders is

SiteOptimo is een klein gespecialiseerd team. We nemen enkel projecten aan waar we 100% van overtuigd zijn dat we meerwaarde bieden.

We zijn onafhankelijk van technologie of andere partijen en geven eerlijk advies naar wat het beste is voor jou en je business.

Wil je ons beter leren kennen, lees dan zeker wat meer over ons.