SEO Woordenboek

Heel wat technische begrippen uit de internet-wereld die hier vaak aangehaald worden, zijn voor de verwoede computergebruiker heldere taal, maar voor vele anderen haast onverstaanbaar. Hieronder vindt u een verklarende woordenlijst, waarin een aantal veelvoorkomende termen uit het vakjargon kort worden uitgelegd. De uitleg is van informatieve aard en niet bindend.