Time is money: een staalhard cliché dat we hier nog even extra zullen bekrachtigen. Kwestie van origineel te zijn en de waarheid achter het cliché in de verf te zetten in plaats van verveeld te zuchten en met onze ogen te draaien.

De laadtijd van een website levert niet meteen een meercentje op en zolang de bezoekers niet klagen, waarom zou u dan wakker liggen van enkele luttele seconden?

Dat doen we u hier even uit de doeken, want de laadtijd van uw website heeft een niet te onderschatten impact op uw business.

Ongeduldige bezoekers

Laten we van start gaan met enkele cijfers in evolutie. Een studie van Akamai wees uit dat vóór 2006, drie vierden van de bezoekers nooit terugkeerden naar websites die meer dan 8 sec laden. In 2006 was het geduld teruggeschroefd naar 4 sec. In 2009 kwam Akamai tot volgende vaststellingen in verband met de verwachtingen van bezoekers:

 • 47% verwacht dat een webpagina binnen de 2 sec geladen is
 • 40% verlaat een webpagina als de laadtijd meer dan 3 sec bedraagt
 • 52% van de online kopers beweert dat een snelle laadtijd de loyaliteity aan een website beïnvloedt
 • 14% gaat elders e-shoppen als de webpagina traag laadt; 23% stopt met e-shoppen en gaat iets anders doen
 • 64% van de teleurgestelde shoppers gaat een volgende keer elders online winkelen

U kan zelf wellicht bedenken hoeveel geduld de doorsnee bezoeker anno 2011 nog heeft?

Effect op uw imago

Verloop naar concurrentie

Zorgt een trage website voor intolerantie ten opzichte van uw product, dienst of bedrijf? Komen haastige bezoekers ooit nog terug? Of gaan ze bij de concurrentie neuzen? Welke reputatie van uw business zullen ze verspreiden? Een studie van Equation Research (2010) bij 1500 online consumenten bevestigt dat een trage website een negatieve invloed heeft op het (koop)gedrag van online consumenten. Zo zou…
minder bezoekers

 • 75% van online shoppers op piekmomenten wegsurfen naar een website van de concurrentie.
 • 88% van online consumenten na een negatieve ervaring niet meer terugkeren naar de website.
 • 50% van de bezoekers na een aantal trage ervaringen een negatieve indruk van de website/het bedrijf krijgen.
 • 35% van de ontevreden bezoekers negatieve ervaringen voortvertellen aan anderen en zo een negatief imago verspreiden.

Invloed op perceptie

snelheid grafiekEen onderzoek van Skadberg en Kimmel (2004) wijst eveneens uit dat een lange laadtijd de evaluatie van bezoekers over de aantrekkelijkheid en de content van een website aantast. Bezoekers zouden de inhoud op een trage website minder waarderen dan wanneer diezelfde inhoud op een snelle website stond. De laadtijd beïnvloedt met andere woorden dus de perceptie van de website. Volgens het onderzoek zijn bezoekers bij een vlotte website meer geneigd om zich te verdiepen in de inhoud en die aangewakkerde interesse leidt tot een verandering in surfgedrag, inclusief de aanzet tot actie (kopen/bestellen).
Kortom: een trage website irriteert bezoekers (potentiële klanten!) en zet hen aan tot verloop naar de concurrentie. Anderzijds is een snelle website dan wel weer fel begeerd, zo blijkt uit een case study uitgevoerd door Aptimize. Bij het versnellen van een bepaalde website werden volgende positieve resultaten vastgesteld:

 • een bezoek aan de website duurt gemiddeld 35,10% langer
 • het aantal bezochte pagina’s per bezoek stijgt gemiddeld met 13,63%
 • de bounce rate vermindert gemiddeld met 3,7%

Allemaal leuke weetjes, maar ook objectief bewijsmateriaal uit wetenschappelijk studies en dus zeker onze aandacht even waard!

Kritische zoekmachines

Snelheid van de website

site speedNiet enkel bezoekers, maar ook zoekmachines houden van snelladende websites. Op Googles webmaster blog staat te lezen dat de laadtijd voortaan deel uitmaakt van het algoritme dat de ranking van een website in zoekresultaten bepaalt. Onderzoek toonde aan dat het verkeer naar een website aanzienlijk verhoogt wanneer de laadtijd vermindert. Anderzijds hebben veel websites heel wat verkeer verloren sinds Google de laadtijd geïntegreerd heeft in haar algoritme.

Betrokkenheid van de gebruikers

user engagementEen gevorderde SEO-expert weet dat de betrokkenheid en ervaring van gebruikers helpt om een website hoger te positioneren. Google maakt gebruik van een aantal tools om dit na te gaan en betrekt dit criterium eveneens bij de ranking van zoekresultaten. Aangezien bezoekers zich bij een snelle website meer betrokken of geïnteresseerd voelen, heeft een gereduceerde laadtijd dus een dubbel effect op de waardering van de website door Google: zowel de snelheid van de website als de grotere betrokkenheid van de bezoekers zal resulteren in een betere positie. Dit verklaart de verbeterde rankingresultaten van websites die in laadtijd grondig verbeterd zijn.

De impact van een milliseconde

Specialisten in snelheidsoptimalistie hebben diep gegraven in onderzoeksresultaten en aangetoond dat een milliseconde wel degelijk een verschil uitmaakt:

 • Een toename in laadtijd van 100 ms op Amazon.com deed de verkoop dalen met 1% (Kohavi and Longbotham 2007).
 • Een verandering in laadtijd van 10 resultatenpagina’s in 0,4 sec naar 30 resultatenpagina’s in 0,9 sec verminderde het verkeer en de inkomsten bij Google met 20% (Linden 2006).
 • Een vertraging van 400 ms resulteerde in een afname van 0,59% zoekopdrachten in Google per gebruiker. Sterker nog, wanneer de vertraging was weggewerkt, bleven de gebruikers 0,21% minder zoeken. Dit wijst erop dat een vertraagde gebruikerservaring het zoek- en surfgedrag op lange termijn aantast.
 • 500 ms extra laadtijd leidt tot een vermindering van 20% in verkeer. Dit betekent dat u door een halve seconde een vijfde van uw bezoekers kan verliezen!
 • Bij een vertraging van 400 ms verlaat 5 tot 9% van de bezoekers een pagina in Yahoo alvorens die volledig geladen is.

Conclusie

Even hernemen…

Laten we nog even de belangrijkste bevindingen even op een rijtje zetten:

 • De gemiddelde gebruiker verwacht dat een website maximaal 2 sec laadt. Geen enkele studie toont het verband tussen de snelheid van een website en de tevredenheid van de bezoeker, maar u kan best streven naar een laadtijd van maximaal 1 sec om het geduld van uw publiek niet onnodig op de proef te stellen.
 • Afhankelijk van de populaireit van uw website kan u tot 20% van de bezoekers verliezen bij een halve seconde meer laadtijd. Een website die 3 sec of meer laadt kan tot de helft van haar bezoekers verliezen. Indrukwekkend (en alarmerend!) hoe zelfs een fractie van een seconde dagelijks heel wat bezoekers kan afschrikken en (definitief) weghouden.
 • Mogelijks zijn de verlaters vooral gevorderde internetgebruikers met hogere verwachtingen. Dit zijn helaas ook de bezoekers die het meeste online consumeren. Bezoekers die wel blijven, spenderen doorgaans geen grote bedragen. Bovendien zijn bezoekers die blijven minder geïnteresseerd in de website en dus ook minder snel geneigd over te gaan tot een aankoop dan bij een snelladende website.

conclusie

Kritische bedenking

Hierbij dient vermeld te worden dat een aantal van bovenstaande onderzoeken gefinancierd zijn door Akamai, een Content Delivery Network, en Aptimize, een organisatie die instant snelheidsverbeteringen levert. Beide bronnen kunnen twijfels doen rijzen over de betrouwbaarheid van de studies omdat de vaststellingen telkens in het voordeel van hun business spelen. Het belang van snelheid voor een internetgigant als Google bevestigt echter dat er heel wat waarheid in de bevindingen schuilt. Ook al dienen bepaalde cijfers genuanceerd of in een bepaalde context geïnterpreteerd te worden, een positief verband tussen de snelheid van een website en het bezoekersaantal of de rankingpositie in Google kan niet ontkend worden.

Bronnen:
http://www.akamai.com/html/about/press/releases/2009/press_091409.html
http://glinden.blogspot.com/2009/06/new-google-study-on-speed-in-search.html
http://munchweb.com/effect-of-website-speed